Menu

Betingelser for bruk av Universitetet i Sørøst-Norge fotobank

Betingelser for bruk av bilder

  • Bildene kan fritt benyttes til omtale og profilering av Universitetet i Sørøst-Norge. Dette inkluderer studier, aktiviteter, nyheter, med mer. Bildene kan benyttes til alle flater, både digitalt og i trykk.
  • Bildene må ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre uten tillatelse fra Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Bildene skal ikke nyttes til privat bruk.
  • Universitetet i Sørøst-Norge og fotograf skal krediteres på alle bilder. Krediteringen skal skje på selve bildet, rett under bildet eller i umiddelbar nærhet til bildet. Krediteringen kan gjøres via mouse-over funksjon på websider og i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig.
  • Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene. Fotografiene må ikke manipuleres. Fotografiene må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.
  • Ved brudd på disse betingelsene vil tilgang til fotobanken trekkes tilbake.

Betingelser for bruk av dokumenter

  • Dokumenter som er lagret i fotobanken er beregnet for internt bruk. Ved internt bruk menes Høgskolen i Sørøst-Norges egne ansatte, og i enkelte tilfeller også Studentsamskipnaden og Studentorganisasjonen.
  • Dokumentene skal ikke videreformidles til tredjepart uten tillatelse fra dokumentets eier/forfatter.
  • Ved brudd på disse betingelsene vil tilgang til fotobanken trekkes tilbake.